Dette må borgere utenfor EU/EØS/EFTA ha med seg på ID-kontroll

  • Skriv ut

Er du statsborger i et land utenfor EU/EØS/EFTA og skal melde flytting til Norge, må du møte opp på ett av 42 utvalgte skattekontor for ID-kontroll.

Ta med deg følgende dokumentasjon: 

  • Pass eller annet godkjent legitimasjonsdokument, som viser bilde, kjønn og statsborgerskap.
  • Oppholdskort som viser at du har oppholdstillatelse for seks måneder eller mer
  • Gyldig kontrakt på kjøp av bolig eller leiekontrakt for bolig som gjelder for minst 6 måneder. Dersom leiekontrakten din er eldre enn 3 måneder må du ha med en bekreftelse fra huseier som viser at  leiekontrakten fortsatt er gyldig.
  • Dersom du skal jobbe i Norge må du også ta med deg arbeidskontrakt som er gyldig for 6 måneder eller mer. Dersom kontrakten din er eldre enn 3 måneder må du ha med en bekreftelse fra arbeidsgiver som viser at  kontrakten fortsatt er gyldig.
  • Ved arbeidsoppdrag for bemanningsforetak, må du ha med deg oppdragsbekreftelse med varighet på minst 6 måneder.
  • Driver du egen næringsvirksomhet må du ha med bekreftelse på dette.
  • Bekreftelse på studieplass dersom du skal studere.
  • Eventuell annen dokumentasjon som viser at du skal oppholde deg i Norge i 6 måneder eller mer.

Barn under 18 år som flytter alene

Dersom et barn under 18 år flytter alene til Norge for å bo sammen med mor, far eller et annet familiemedlem, må det legges frem dokumentasjon som viser at barnet har til hensikt å bo i Norge i 6 måneder eller mer. Dette kan for eksempel være bekreftelse fra barnehage, skole eller helsestasjon.

Flyttemelding

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.