Enslige mindreårige og overføringsflyktninger – info om ID-kontroll

  • Skriv ut

Enslige mindreårige og overføringsflyktninger med vedtak om midlertidig oppholdstillatelse fra UDI, skal ikke lenger møte på ett av de 42 ID-kontorene for å melde innflytting.

Når en enslig mindreårig eller overføringsflyktning får innvilget oppholdstillatelse, vil UDI på vegne av personen melde innflytting.

På bakgrunn av UDIs opplysninger vil Skatteetaten bostedsregistrere personen og tildele et fødselsnummer. Personen får tilsendt en kvittering fra Skatteetaten med fødselsnummet. Kvitteringen sendes til oppgitt adresse.

Den nye ordningen er et samarbeid mellom Skattedirektoratet (SKD), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.