Flyttemelding for barn under 18

  • Skriv ut

For personer under 18 år, må den eller de som har foreldreansvaret – og som barnet bor fast sammen med – skrive under på flyttemeldingen.

Hvem skal skrive under når?

Dersom det på flyttetidspunktet er slik at

  • begge foreldrene er registrert bosatt sammen med barnet og har felles foreldreansvar, og den ene tar med seg barnet og flytter ut av felles hjem, må begge skrive under på flyttemeldingen.  
  • barnet er registert bosatt sammen med begge foreldrene, men bare den ene har foreldreansvar, er det nok med dennes underskrift på flyttemeldingen. 
  • barnet er registert bosatt hos den ene av foreldrene med felles foreldreansvar, holder det at denne skriver under på flyttemeldingen. 
  • barnet er registert bosatt hos den ene av foreldrene med felles foreldreansvarmen det foreligger avtale om delt bosted. Da må begge foreldre skrive under flyttemeldingen.
  • barnet er registrert bosatt hos en forelder som ikke har foreldreansvar, skal den som har foreldreansvaret skrive under på flyttemeldingen.

Når det gjelder flytting til land utenfor Norden, er regelen at den som har foreldreansvaret alene, fritt kan flytte med barnet til utlandet. Dersom foreldreansvaret er felles, er det imidlertid en forutsetning at den andre samtykker i utvandringen ved å underskrive flyttemeldingen. 

Slik melder du flytting for barnet

Det enkleste er om den ene forelder sender elektronisk flyttemelding kun for barnet, i tillegg til at den andre har barnet med på sin flyttemelding. Da godtar vi det som underskrift fra den andre.

Melding om flytting til utlandet kan ikke i noen tilfeller leveres elektronisk. Last ned skjema RF-1400.

Flyttemeldinger for barn under 18 år.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.