Får jeg brev fra Skatteetaten når jeg er blitt registrert på den nye adressen?

Ja. Brevet sendes til din nye folkeregistrerte adresse. Husk å sette navn på postkassen din.