Hva er forskjellen mellom folkeregistrert adresse (bostedsadresse) og postadresse?

Den folkeregisterte adressen (bostedsadressen) er den offisielle adressen din. Dersom du ønsker at posten din sendes til en annen adresse enn den folkeregistrerte adressen din, kan du registrere en postadresse.