Hvordan kontakter jeg folkeregisteret?

Folkeregisteret er en del av Skatteetaten. Når du har spørsmål relatert til folkeregisteret, skal du altså kontakte Skatteetaten. Vårt telefonnummer samt oversikt over kontorer, adresser og åpningstider, finner du på kontakt-sidene våre.