Jeg er huseier, men min tidligere leietaker melder ikke flytting. Hva gjør jeg?

Dersom ikke leietaker har meldt flytting selv, skal du fylle ut skjemaet Flyttemelding fra utleiere og sende det til skattekontoret.