Jeg er student og skal flytte innen Norge for å studere. Må jeg melde flytting til folkeregisteret?

Som student kan du velge om du vil fortsette å være folkeregistrert på hjemstedet ditt, eller om du vil registreres på nytt bosted ved studiestedet. Husk at det er din folkeregistrerte adresse som avgjør i hvilken kommune du kan stemme.

NB! Hvis du skal beholde din folkeregistrerte adresse på hjemstedet, må du ha tilknytning dit gjennom foreldre eller ektefelle/barn.