Jeg flytter til en annen bolig på grunn av jobb, men skal likevel beholde boligen min i hjemkommunen. Må jeg melde flytting til folkeregisteret?

Du skal ikke melde flytting dersom…

  • …du har felles hjem med ektefelle og/eller barn.
  • …arbeidsoppholdet skal vare i mindre enn 6 måneder. 

Du må melde flytting til adressen du bor på i forbindelse med jobb dersom…

  • …du er enslig (ugift og ikke har felles hjem med egne barn).