Kan jeg melde flytting for andre enn meg selv?

Samtidig som du melder flytting for deg selv, kan du melde flytting for andre i husstanden som flytter med deg. Utgangspunktet er at du melder flytting samlet for hele familien/husstanden på samme skjema. Dette kan du gjøre enten elektronisk, eller via et papirskjema som du sender til skattekontoret.

NB! For personer under 18 år, er det den eller de som har foreldreansvaret, og som barnet er registrert bosatt hos, som har plikt til å melde flytting og signere på skjemaet. Dersom foreldrene har felles foreldreansvar og det foreligger avtale om delt bosted, skal begge foreldrene skrive under flyttemelding. Dette kan ikke gjøres elektronisk.