Særlige regler for EØS-pendlere

  • Skriv ut

Innenlandske arbeidspendlerbestemmelser gjelder også for pendlere fra EØS-land.

Det betyr at personer som oppholder seg i en norsk kommune på grunn av inntektsgivende jobb, og som pendler til et land innenfor EØS-området, kan unntas fra registrering i Norge dersom vilkårene for pendling er oppfylt.

Dersom du skal vurderes som EØS-pendler, må du fremlegge følgende dokumentasjon:

  • arbeidskontrakt
  • boligkontrakt i Norge
  • dokumentasjon på bolig i hjemlandet
  • dokumentasjon på hjemreise (dersom du har vær i Norge en stund) 

Utenlandske statsborgere som unntas fra registrering i folkeregisteret, vil ikke lenger ha stemmerett ved lokalvalg.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.