Introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger - skattespørsmål

  • Skriv ut

Introduksjonsordningen gjelder for nylig ankomne innvandrere mellom 18 og 55 år med flyktningbakgrunn.

Ordningen administreres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Stønaden er skattepliktig.

For deg som mottar introduksjonsstønad

Skattekort og forskuddstrekk
Introduksjonsstønaden er en skattepliktig inntekt. Den som utbetaler stønaden må sørge for at det trekkes skatt før stønaden utbetales. Skatten trekkes på grunnlag av stønadsmottakers skattekort. Du må derfor bestille skattekort. Skattekortet er elektronisk, som betyr at du ikke skal levere skattekort til stønadsutbetaler. Når du har bestilt skattekort, vil stønadsutbetaler hente skattekortet ditt elektronisk. 

Ved utskriving av skattekort tas det bl.a. hensyn til om du har arbeidsinntekt i tillegg til stønaden, om du har utgifter som gir rett til fradrag ved likningen, om du har formue eller gjeld og hvilken skatteklasse du er i. Er du gift og skal liknes sammen med ektefellen, liknes du i skatteklasse 2. Ellers liknes du i skatteklasse 1.

Skattetrekket skal dekke beregnet skatt og trygdeavgift. Dersom du mener at du har blitt trukket for mye eller for lite skatt, kan du be om endring av skattekortet. Du kan endre skattekortet her.

Skattemelding og skatteoppgjør
I mars/april får du skattemeldingen. Du må kontrollere og oppgi hvilke inntekter du hadde siste år. Før skatten beregnes, kan du trekke fra enkelte utgifter som du har betalt selv.

Du kan også kreve ”minstefradrag” som er et standardfradrag. 

Du betaler 25 prosent skatt av inntekten du sitter igjen med etter fradragene.

I tillegg betaler du 5,1 prosent trygdeavgift av brutto stønadsbeløp. Har du hatt arbeidsinntekt i tillegg til introduksjonsstønaden, skal trygdeavgiften for arbeidsinntekten være 8,2 prosent.  Introduksjonsstønad gir ingen opptjening av pensjonspoeng.

Samlet inntekt, inkludert introduksjonsstønad, over bestemte beløpsgrenser betales det trinnskatt av.

Skattekontoret beregner hvor mye skatt du skal betale ut fra opplysningene i selvangivelsen og andre opplysninger skattekontoret har om deg.

Første pulje med skatteoppgjør er klar i juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til oktober. Dersom du leverer selvangivelsen på papir, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Hva kommunen må gjøre

Forskuddstrekk
Den som utbetaler introduksjonsstønaden skal trekke skatt. Skatten skal trekkes på grunnlag av stønadsmottakerens skattekort.

Stønadsmottakeren må derfor bestille skattekort før kommunen kan hente det elektronisk fra Skatteetaten. Ved utskriving av skattekortet tas det bl.a. hensyn til arbeidsinntekt i tillegg til stønaden, reiseutgifter, barnepassutgifter, rentekostnader og formue. Forskuddstrekket skal foruten skatten dekke eventuell trygdeavgift.

Rapporteringsplikt
Kommunen må rapportere introduksjonsstønad og forskuddstrekk i a-melding. Se veiledning.

Etter inntektsårets utløp skal kommunen sende en sammenstilling til stønadsmottaker over rapporterte beløp.

Arbeidsgiveravgift
Kommunen skal ikke betale arbeidsgiveravgift av introduksjonsstønad.

Informasjon om introduksjonsstønad finner du hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.