Barn født i Norge av foreldre uten norsk statsborgerskap

  • Skriv ut

Er du utenlandsk statsborger som er bosatt i Norge? Dersom du får barn, må du også søke om oppholdstillatelse for barnet ditt. Det er Utledningsdirektoratet (UDI) som behandler slike søknader.

Søknad om opphold for barnet må gjøres innen det første leveåret. Dersom begge foreldre på dette tidspunktet har:

  • permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap
  • eller at de har søkt og fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap

kan det søkes om permanent oppholdstillatelse for barnet.

Dersom barnet er statsborger av et EØS-land, kan barnet få et registreringsbevis ved oppmøte hos politiet.

Har du spørsmål? Kontakt UDI.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.