Barn født i Norge av foreldre uten norsk statsborgerskap

  • Skriv ut

Er du utenlandsk statsborger som er bosatt i Norge? Dersom du får barn, må du også søke om oppholdstillatelse for barnet ditt. Det er Utledningsdirektoratet (UDI) som behandler slike søknader.

Du må søke om permanent opphold for barnet innen det første leveåret. Det er et krav at begge foreldre på dette tidspunktet har…

  • permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap,
  • eller at de har søkt og fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.

Det er UDI som behandler søknader om permanent oppholdstillatelse.

Har du spørsmål? Kontakt UDI.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.