Om foreldreansvar

  • Skriv ut

Foreldreansvar er plikten og retten foreldre har til å bestemme i personlige forhold for barnet. Den eller de som har foreldreansvaret er også barnets verge. 

Den/de som har foreldreansvaret kan, inntil barnet fyller 18 år :

Den av foreldrene som ikke har foreldreansvar kan sende en begrunnet skriftlig forespørsel til skattekontoret om å motta attester og/eller opplysninger angående barnet. 
For familier som flytter til Norge, eller hvor minst en av foreldrene er bosatt i Norge, gjelder egne regler for registrering av foreldreansvar i Folkeregisteret.

Endre foreldreansvar?

Man kan endre foreldreansvaret ved å sende utfylt samboererklæring/avtale om foreldreansvar til:

Personregisteret
Postboks 200 Sentrum
9615 Hammerfest

Blanketten skal sendes til Personregisteret i Hammerfest og ikke til folkeregisteret i den kommunen der barnet er registrert bosatt, slik det nå fremkommer av blankett Q-0199 B. 

Avtale om foreldreansvar er kun gyldig og registrerbar når begge foreldrene har underskrevet avtalen og den er levert  i original.

Vedlagt avtalen skal ligge kopi av begge foreldrenes pass, førerkort eller annet ID-dokument som inneholder navn, fødselsdato, underskrift og bilde.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.