Fødselsnummer

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer.

Har du nettopp fått barn?
Skatteetaten gir barnet et fødselsnummer etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten.

Disse får tildelt fødselsnummer

  •  Alle som blir født i Norge.
  • Alle som bosetter seg i Norge.
  • Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet som trenger fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. 

Oppbygging av fødselsnummeret

  • Fødselsnummeret består av 11 siffer.
  • De seks første sifrene viser fødselsdato i rekkefølgen dato, måned, år. 
  • De tre neste sifrene er individnummer hvor det tredje nummeret viser til kjønn, partall betegner kvinne og oddetall betegner mann.
  • De to siste sifrene er kontrollsiffer. 
  • Personnummer er de fem siste sifrene i fødselsnummeret. 
  • De tre sifrene som er individnummeret, tildeles fortløpende innen den enkelte fødselsdato. Som individsiffer for personer født…

a) … 1854-1899, brukes serien 749-500,
b) … 1900-1999, brukes serien 499-000,
c) … 1940-1999, brukes også serien 999-900
d) … 2000-2039, brukes serien 999-500.

Et eksempel

Dag Måned År Individnummer Kontrollsiffer
01 12 99 551 31

Av første siffer i individnummeret fremgår det at personen er født på 1800-tallet og av siste siffer at det er en mann. Nummeret i eksemplet tilhører en mann født 1. desember 1899. Av personvernmessige grunner er fødselsnummeret i eksempelet fiktivt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.