Barn født av surrogatmor i utlandet

  • Skriv ut

Kvinnen som har født barnet, skal regnes som mor til barnet.

Selv om fødselsattesten fra det landet der barnet er født tilsier at den norske kvinnen er barnets mor, anerkjennes ikke dette som et gyldig morskap i Norge hvis kvinnen ikke har født barnet.

Etter norsk rett kan juridisk morskap bare overføres ved adopsjon.

Les mer om folkeregistrering av barn født av surrogatmor i utlandet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.