Andre attester og utskrifter

 • Skriv ut

Du kan bestille de fleste attester og utskrifter ved å sende oss en e-post. Deretter sendes de i papirformat til din folkeregistrerte adresse.

Her er attestene og utskriftene du kan bestille fra oss:

 • Bostedsattest  - Bestill her
  Inneholder opplysninger om en persons bostedsadresse og hvor lenge vedkommende har vært bosatt der.
 • Fødselsattest - Bestill her
  Inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre. 
 • Utskrift av registrerte opplysninger - Bestill her
  Har du behov for å bekrefte opplysningene som er registerte på deg i folkeregisteret, kan du be om en utskrift av registerte opplysninger. Utskriften kan inneholde informasjon om følgende: navn, kjønn, fødselsnummer, sivilstand, statsborgerskap, bostedsadresse og fødested.
 • Bekreftelse på foreldreansvar - Bestill her
  Bekreftelse på foreldreansvar viser hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn.
 • Vigselsattest
  Denne trenger du ikke bestille - den sendes ut automatisk etter at vi har registrert at du har giftet deg. Trenger du en kopi, kan du bestille her. Du kan bare bestille kopi her dersom det var folkeregisteret som sjekket om dere oppfylte vilkårene for å inngå ekteskap. Ble ekteskapet inngått før 1.oktober 2004, var det ikke folkeregisteret som sjekket dette, og du må kontakte vigsler for å få kopi av vigselsattest. Folkeregisteret kan bare utstede kopi dersom ekteskap ble inngått etter norsk rett
 • Melding om registrert flytting
  Denne trenger du ikke bestille – den sendes ut automatisk etter at du har meldt flytting.
 • Bekreftelse på navneendring
  Denne trenger du ikke bestille – den sendes ut automatisk etter at du har endret navn. Trenger du en kopi, kan du bestille her.
 • Attest for skatt og merverdiavgift
  Når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke, kan den bestilles her.

"Leveattest" kan IKKE bestilles hos Skatteetaten

Skal attesten brukes i et annet land?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.