Apostille og legalisering

  • Skriv ut

Offentlige dokumenter og attester må ofte brukes i utlandet. Men før et dokument kan brukes i et annet land enn det som utstedte det, må som regel dokumentets opprinnelse godkjennes.

Apostillestempel

Et apostillestempel bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig. 

Det er Haag-konvensjonen av 1961 som gjør denne stempelordningen mulig. I oversikten over hvilke land som har sluttet seg til konvensjonen, finner du kontaktinformasjon til myndighetene som er autoriserte til å påføre apostillestempel.

I Norge er det fylkesmannen som kan påføre dokumenter apostillestempel.

Legalisering

Dokumenter og attester fra land som ikke har godtatt Haag-konvensjonen av 1961, må legaliseres. Kontakt utenriksmyndigheten i det aktuelle landet.

Legalisering av norske dokumenter gjøres av Utenriksdepartementet.

Skal attesten brukes i et annet land?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.