Bostedsattest

  • Skriv ut

En bostedsattest inneholder opplysninger om en persons bostedsadresse og hvor lenge vedkommende har vært bosatt der.

Hvem kan få bostedsattest?

Bostedsattester skrives ut kun på forespørsel fra:

  • den attesten gjelder
  • ektefellen/den registrerte partneren 
  • en av de nærmeste slektningene (må kunne dokumentere at han/hun har et begrunnet behov for attesten) 
  • offentlig myndighet
  • verge eller hjelpeverge

Bostedsattester utstedes ikke til personer som er registrert som utvandret.

Slik bestiller du attesten

Attesten blir deretter sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 virkedager, postgang kommer i tillegg.

Skal attesten brukes i et annet land?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.