Fødselsattest

 • Skriv ut

En fødselsattest inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre. VIKTIG å vite når du bestiller attester eksempelvis for barn

Når det gjelder nyfødte, sender Skatteetaten automatisk en fødselsattest til foreldrene etter at barnets navn er registrert.

Hvem kan få fødselsattest?

 • Personer som er født i Norge og er eller har vært folkeregistret som bosatt i Norge etter 2. desember 1946
 • Personer som er født i Norge etter 31. desember 1982 (fødselsregisterført)
 • Personer som er adoptert i Norge
 • Personer som er adoptert i utlandet etter 1. juli 1981 (under visse forutsetninger)

Fødselsattesten skrives kun ut på forespørsel fra:

 • den attesten gjelder
 • ektefellen/den registrerte partneren (må kunne dokumentere at han/hun har behov for attesten)
 • en av de nærmeste slektningene (må kunne dokumentere at han/hun har et begrunnet behov for attesten)
 • offentlig myndighet
 • verge eller hjelpeverge 

Hvem kan bestille?

 • Fødselsattest bestilles av den attesten gjelder for.
 • Ektefeller kan bestille for hverandre dersom det foreligger et begrunnet behov.

Du kan også bestille fødselsattest for:

 • barna dine (under 18 år) dersom du har del i foreldreansvaret
 • en person du er oppnevnt som verge for (er du hjelpeverge må dette gå inn under hjelpevergeoppdraget)
 • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Attesten blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 dager etter bestilling er mottatt. I tillegg kommer postgang.

NB! Vi sender ikke attester på e-post.

Skal du bestille pass til barn under 18 år?

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge. Se politiets nettsider for huskeliste ved bestilling av pass.

Skal attesten brukes i et annet land?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.