Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Fødselsattest

  • Skriv ut

En fødselsattest inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre. VIKTIG å vite når du bestiller attester eksempelvis for barn

Når det gjelder nyfødte, sender Skatteetaten automatisk en fødselsattest til foreldrene etter at barnets navn er registrert.

Hvem kan få fødselsattest?

Fødselsattesten skrives kun ut på forespørsel fra:

  • den attesten gjelder
  • ektefellen/den registrerte partneren (må kunne dokumentere at han/hun har behov for attesten)
  • en av de nærmeste slektningene (må kunne dokumentere at han/hun har et begrunnet behov for attesten)
  • offentlig myndighet
  • verge eller hjelpeverge 

Hvem kan bestille?

Fødselsattest bestilles av den attesten gjelder for. Ektefeller kan bestille for hverandre dersom det foreligger et begrunnet behov.

Du kan også bestille fødselsattest for:

  • barna dine (under 18 år) dersom du har del i foreldreansvaret
  • en person du er oppnevnt som verge for (er du hjelpeverge må dette gå inn under hjelpevergeoppdraget)
  • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Attesten blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 dager etter bestilling er mottatt. I tillegg kommer postgang.

NB! Vi sender ikke attester på e-post.

Skal attesten brukes i et annet land?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.