Utlevering av opplysninger til offentlig myndigheter

 • Skriv ut

Offentlige virksomheter som har et begrunnet behov kan søke om å få utlevert opplysninger fra Det sentrale folkeregister. Behovet er begrunnet dersom den opplysningen som ønskes er nødvendig for at virksomheten skal kunne ivareta de oppgavene den er pålagt gjennom lov eller forskrift. 

Med offentlig virksomhet menes et organ som har myndighet til å forberede og/eller fatte forvaltningsvedtak etter reglene i forvaltningsloven. Utenlandske offentlige myndigheter og private virksomheter regnes i utgangspunktet som private søkere. 

Få tilgang til opplysningene

Dette er de opplysningene som er registrert om en person i Det sentrale folkeregister som kan utleveres til alle offentlige myndigheter:

 • Navn (navn og navnehistorikk)
 • Fødselsnummer/D-nummer
 • Fødselsdato
 • Fødested
 • Bostedsadresse/postadresse (gate/vei, gatenummer, postnummer, poststed, kommunenummer, bostedskommune, gårds- og bruksnummer, adressehistorikk)
 • Foreldre
 • Barn
 • Ektefelle/registrert partner
 • Sivilstand (sivilstand og sivilstandshistorikk)
 • Registreringsstatus (bosatt, utvandret, død)
 • Event. dødsdato

Taushetsbelagte opplysninger

En del av opplysningene i Det sentrale folkeregister er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Disse opplysningene kan bare utleveres til offentlige myndigheter som har hjemmel i lov. Lovhjemmel må her oppgis. Opplysninger underlagt taushetsplikt er for eksempel: statsborgerskap, oppholdstillatelse, foreldreansvar.

Lenke til folkeregisterlov og forskrift

Hvordan sende søknad?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknad folkeregopplysninger - offentlige med lovhjemmel - 20170905.pdf

Søknad folkeregopplysninger - offentlige uten lovhjemmel - 20170905.pdf

Du trenger dette for å søke:

 • virksomhetens organisasjonsnummer
 • opplysninger om virksomhetens kontaktperson
 • eventuelt må lovhjemmel oppgis

Søknader om enkeltopplysninger

Sendes inn via vårt kontaktskjema

Søknader som omfatter en bestemt gruppe bosatte i en kommune eller et fylke: Sendes via vårt kontaktskjema til skattekontoret for den aktuelle kommunen eller fylke.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.