Utlevering av opplysninger til private personer

 • Skriv ut

Private personer kan søke om å få utlevert opplysninger fra Folkeregisteret om navngitte, identifiserbare personer.

Dette er de opplysningene som er registrert om en person i Folkeregisteret som kan utleveres til private personer:

 • Fullt navn (inkludert historikk)
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Grunnlaget for registrert identitet
 • Adresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter beskyttelsesinstruksen) inkludert historikk
 • Fødested
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand (alle typer)
 • Vergemål
 • Stadfestet fremtidsfullmakt
 • Dødsdato
 • Registreringsstatus (bosatt, utvandret, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Fødselsnummer og d-nummer kommer i en "mellomstilling", i den forstand at disse opplysningene kan utleveres når det foreligger et begrunnet behov. Begrunnet behov betyr at opplysningen må være nødvendig for å ivareta lovmessige rettigheter/plikter.

Taushetsbelagte opplysninger

En del av opplysningene i Folkeregisteret er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Disse opplysningene kan ikke utleveres til private personer. Opplysninger underlagt taushetsplikt er for eksempel: foreldreansvar og navn på ektefelle.  

Til folkeregisterlov og forskrift

Søknad om opplysninger

Søknad via vårt kontaktskjema der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt Øst, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold

1705 Sarpsborg

Ikke mulig å søke opp personer på skatteetaten.no

På skatteetaten.no er det er ikke mulig å søke opp personer, adresser og personopplysninger.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.