Utlevering av opplysninger til private virksomheter

 • Skriv ut

Det er i loven gjort visse endringer for private virksomheters tilgang til folkeregisteropplysninger. Etter § 10-1 annet ledd vil private nå få fri tilgang til følgende opplysninger til oppslag og ajourføring av egne registre.

 • fullt navn, inkl historikk
 • fødselsdato
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter Beskyttelsesinstruksen), inkl historikk
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (alle typer)
 • vergemål
 •  stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Oppslagene i folkeregisteret kan som tidligere bare skje ved såkalt entydig søk, dvs at personen er navngitt og identifiserbar. Dette innbefatter også tilgang til tjenesten eQuest. EVRY vil kunne orientere nærmere om hvordan denne tjeneste fungerer.

For å få tilgang til fødsels-/d-nummer er det et krav om at det foreligger et begrunnet behov.

Til folkeregisterlov og forskrift

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknader om enkeltopplysninger

Søknad via vårt kontaktskjema der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt nord 
Postboks 6310
9293 Tromsø

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.