Utlevering av opplysninger til private virksomheter

  • Skriv ut

Private virksomheter som har behov for opplysninger som er nødvendige for å ivareta lovmessige rettigheter eller plikter kan søke om å få utlevert opplysninger fra Det sentrale folkeregister. 

Få tilgang til opplysningene

Dette er de opplysningene som er registrert om en person i Det sentrale folkeregister som kan utleveres til private virksomheter:

  • Navn
  • Fødselsnummer / d-nummer
  • Fødselsdato
  • Bostedsadresse/postadresse som ikke røper et klientforhold
  • Registreringsstatus (bosatt, utvandret, død)
  • Event. dødsdato

Taushetsbelagte opplysninger

En del av opplysningene i Det sentrale folkeregister er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Disse opplysningene kan ikke utleveres til private virksomheter. Opplysninger underlagt taushetsplikt er for eksempel: statsborgerskap, oppholdstillatelse, foreldreansvar.  

Lenke til folkeregisterlov og forskrift

Lov om folkeregistrering [folkeregisterloven]

Forskrift om folkeregistrering

Hvordan sende søknad?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknad folkeregopplysninger - private foretak - 20170905.pdf

Søknad folkeregopplysninger - finansforetak - 20170905.pdf

Søknad folkeregopplysninger - pressen 20170905.pdf

Du trenger dette for å søke:

  • Organisasjonsnummer til bedriften
  • Opplysninger om kontaktperson til bedriften
  • Eventuelt må lovhjemmel oppgis

Søknader om enkeltopplysninger

Sendes inn via vårt kontaktskjema.

Søknader som omfatter en bestemt gruppe som er bosatt i en kommune eller et fylke, skal sendes via vårt kontaktskjema til skattekontoret for den aktuelle kommune eller fylke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt øst Grålum
Særregisteret
Postboks 1073 Valaskjold 
1705 Sarpsborg

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.