Utlevering av opplysninger til finansforetak

 • Skriv ut

I samband med lovens ikrafttredelse er det gjort endringer i finansforetaksloven. I henhold til § 16-2 sjette ledd kan finansforetak uten hinder av lovbestemt taushetsplikt få opplysning om ektefelle, barn og foreldre i tillegg til de opplysninger som ikke er undergitt taushetsplikt etter folkeregisterloven § 9-1 annet ledd. Det er en forutsetning at det foreligger konsesjon etter finansforetaksloven § 3-2.

Dette innebærer at man får tilgang til følgende opplysninger:

 • fullt navn, inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter Beskyttelsesinstruksen), inkl historikk
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (alle typer)
 • vergemål
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • foreldre
 • ektefelle
 • barn
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Videre vil finansforetak etter Folkeregisterloven § 10-1 første ledd få rett til å gjøre oppslag på fødsels-/d-nummer samt på navnelisting av personer som ikke er tilstrekkelig identifisert (såkalt flertreff).

Til folkeregisterlov og forskrift

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknader om enkeltopplysninger

Søknad via vårt kontaktskjema der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt nord 
Postboks 6310

9293 Tromsø

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.