Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter og virksomheter og private som utfører oppgaver på vegne av det offentlige

 • Skriv ut

Det er i loven gjort visse endringer for offentlige myndigheters og virksomheters tilgang til folkeregisteropplysninger. Etter § 10-1 vil disse nå få tilgang til følgende opplysninger

 • navn (inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert kode 6 etter Beskyttelsesinstruksen) inkl historikk
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (samtlige grupper)
 • vergemål
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Oppslagene i folkeregisteret kan foruten såkalt entydig søk gjøres på grunnlag av oppslag på fødsels-/d-nummer og navnelisting (såkalt flersøk).

Til folkeregisterlov og forskrift

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknaden skal sendes skriftlig pr brevpost til:

Skattedirektoratet, Rettsavdelingen
Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo.  

Søknader om enkeltopplysninger

Søknad via vårt kontaktskjema der du antar personen du ønsker opplysninger om bor. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatt Øst, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold

1705 Sarpsborg

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.