Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter og virksomheter og private virksomheter som har lovhjemmel

 • Skriv ut

Det er den aktuelle myndighet eller virksomhet som trenger tilgang til taushetsbelagt informasjon som er ansvarlig for å sikre nødvendig hjemmel. Dokumentasjon av hjemmel må kunne fremlegges dersom det det er behov for taushetsbelagt informasjon.

De som har lovhjemmel vil få tilgang til følgende opplysninger:

Ikke-taushetsbelagte opplysninger

 • Navn (navn og navnehistorikk)
 • Fødselsnummer/D-nummer (krever begrunnet behov)
 • Fødselsdato
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • Fødested
 • Bostedsadresse/postadresse (gate/vei, gatenummer, postnummer, poststed, kommunenummer, bostedskommune, gårds- og bruksnummer, adressehistorikk)
 • Sivilstand (sivilstand og sivilstandshistorikk)
 • Registreringsstatus (bosatt, utvandret, død)
 • Event. dødsdato

Taushetsbelagte opplysninger

 • Elektronisk kontaktinformasjon
 • Kontaktopplysninger for dødsbo
 • Foreldre
 • Ektefelle/registrert partner
 • Barn
 • Foreldreansvar
 • Adopsjon
 • Familienummer
 • Tilknytning til Sametingets valgmanntall
 • Samisk språk
 • Oppholdsstatus
 • Utenlandsk identifikasjonsnummer
 • Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer
 • Registreringsstatus, med unntak av statusene "bosatt", "utflyttet", "død", "opphørt" og "inaktiv" – som er unntatt fra taushetsplikt i forskrift.

Til folkeregisterlov og forskrift

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknaden skal sendes skriftlig pr brevpost til:

Skattedirektoratet, Rettsavdelingen
Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Søknader om enkeltopplysninger

Sendes inn via vårt kontaktskjema

Søknader som omfatter en bestemt gruppe bosatte i en kommune eller et fylke: Sendes via vårt kontaktskjema til skattekontoret for den aktuelle kommunen eller fylke.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.