Utlevering av opplysninger til virksomheter uten hjemmel

 • Skriv ut

Det er den aktuelle myndighet eller virksomhet som trenger tilgang til taushetsbelagt informasjon som er ansvarlig for å sikre nødvendig hjemmel. Dokumentasjon av hjemmel må kunne fremlegges dersom det det er behov for taushetsbelagt informasjon.

De som har lovhjemmel vil få tilgang til følgende opplysninger:

Ikke-taushetsbelagte opplysninger

 • Navn (navn og navnehistorikk)
 • Fødselsnummer/D-nummer (krever begrunnet behov)
 • Fødselsdato
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • Fødested
 • Bostedsadresse/postadresse (gate/vei, gatenummer, postnummer, poststed, kommunenummer, bostedskommune, gårds- og bruksnummer, adressehistorikk)
 • Sivilstand (sivilstand og sivilstandshistorikk)
 • Registreringsstatus (bosatt, utvandret, død)
 • Event. dødsdato

Taushetsbelagte opplysninger

 • Elektronisk kontaktinformasjon
 • Kontaktopplysninger for dødsbo
 • Foreldre
 • Ektefelle/registrert partner
 • Barn
 • Foreldreansvar
 • Adopsjon
 • Familienummer
 • Tilknytning til Sametingets valgmanntall
 • Samisk språk
 • Oppholdsstatus
 • Utenlandsk identifikasjonsnummer
 • Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer
 • Registreringsstatus, med unntak av statusene "bosatt", "utflyttet", "død", "opphørt" og "inaktiv" – som er unntatt fra taushetsplikt i forskrift.

Til folkeregisterlov og forskrift

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknader om enkeltopplysninger

Sendes inn via vårt kontaktskjema

Søknader som omfatter en bestemt gruppe bosatte i en kommune eller et fylke: Sendes via vårt kontaktskjema til skattekontoret for den aktuelle kommunen eller fylke.

Skatt nord
Postboks 6310

9293 Tromsø

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.