Meldeplikt ved avvik for offentlige myndigheter og virksomheter

  • Skriv ut

Ny Lov om folkeregistrering trådet i kraft 1.10.17. Offentlige myndigheter og virksomheter pålegges å melde fra til Folkeregisteret når deres opplysninger ikke samsvarer med det som er registrert i Folkeregisteret

Folkeregisteret er Norges største og viktigste register over personinformasjon. Riktige opplysninger i Folkeregisteret er derfor avgjørende for både den registrerte borger og samfunnet.

Det forekommer at andre offentlige organer får informasjon om f.eks. adresseendringer eller andre opplysninger som er endret, uten at Folkeregisteret får melding, eller at melding kommer lenge etter endringen. Hensikten med regelen er derfor å legge til rette for at det offentlige bidrar til at Folkeregisteret blir så ajour og korrekt som mulig.

Alle opplysninger som blir sendt inn vil bli undersøkt før Folkeregisteret eventuelt blir oppdatert. Den som gir meldingen vil ikke bli orientert om utfallet av saken, men kan selv sjekke ved å slå opp i Folkeregisteret.

Meldingen sendes per brev

Inntil elektronisk løsning for melding om avvikende opplysninger er på plass, bes melding sendt per brev til følgende adresse:

Skatt Øst Grålum
Melding om avvikende opplysninger
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.