Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

1.5.1 BSU i annen EØS-stat (ikke Norge)

Post 1.5.1 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du sparebeløp på boligsparingskonto for ungdom (BSU) i annen EØS-stat enn Norge. Du får 20 prosent fradrag på skatten basert på innbetalt sparebeløp. Maksimalt sparebeløp er 25 000 kroner i året.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har en BSU-konto i en annen EØS-stat enn Norge.

For å få fradraget må du sende årsoppgaven fra spareinstitusjonen til ditt skattekontor. Husk å føre på navn og fødselsnummer (11 siffer) på årsoppgaven som skal sendes inn. Husk også å fylle ut post 3.1.11 Renteinntekter og 4.1.9 innskudd i utenlandsk bank.

BSU i Norge

BSU i Norge er et fradrag i selve i skatten og skal ikke føres i skattemeldingen. Beløpet blir fylt ut på forhånd etter hva som er rapport inn fra banken du sparer i. Du må sjekke at beløpet stemmer i skatteoppgjøret. Dersom beløpet ikke stemmer må du ta kontakt med banken din.

Satser og nøkkeltall

Maksimalt fradrag er 5 000 kroner per år.
Samlet innskudd ekskludert renter kan ikke overstige 300 000 kroner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du inn sparebeløpet, maksimalt 25 000 kroner.

Innskudd på BSU-konto føres i post 4.1.9.Renteinntekt føres i post 3.1.11

Logg inn og fyll ut posten.

Påkrevde skjema

Skjema RF-1231 Bankinnskudd i utlandet må legges ved selvangivelsen.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss ytterligere dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere BSU-konto og sparebeløp med årsoppgave fra spareinstitusjonen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.