Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

1.5.5 Skal du fylle ut tilleggsopplysninger for personopplysninger - utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende?

Post 1.5.5 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten skal du gi tilleggsopplysninger om deg selv og ditt opphold i Norge.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som er utenlandsk arbeidstaker og/eller utenlandsk selvstendig næringsdrivende.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Når du leverer skattemeldingen og huker av for "Ja" i post 1.5.5 må du fylle inn følgende opplysninger:

  • A Personopplysninger
  • B Forsørgerforhold. Krever du skatteklasse 2, trenger du ikke legge ved dokumentasjon som viser ektefellens inntekt sammen med skattemeldingen.
  • C Opphold i Norge. Oppgi antall dager med opphold i Norge og på norsk sokkel.
  • D Boforhold i Norge. Oppgi hvordan du har bodd under oppholdet i Norge.
  • E Mottatt lønn og godtgjørelse. Gi opplysninger om hvilke godtgjørelser du har mottatt fra din arbeidsgiver. Har din arbeidsgiver betalt trygdeavgifter/premier for deg i ditt hjemland, skal hele beløpet legges til inntekten i post 2.1.1. Dersom du har arbeidsinntekt i Norge eller på norsk sokkel som du mener ikke er skattepliktig til Norge, må du føre beløpet i NOK her.
  • F Trygdeplikt. Gi opplysninger om dine trygdeforhold. Mer informasjon om trygd finner du på nav.no
  • Bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.