Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

1.5.9 Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inklusive renter. Kun for kraftverkseiere.

Post 1.5.9 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Hvis du eier et kraftverk og samlet naturressursskatt fra tidligere år overstiger fellesskatt/inntektsskatt til staten (ubenyttet fradrag), kan du føre fradraget i denne posten.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle kraftverkseiere som har for tidligere år fått beregnet samlet naturressursskatt som overstiger fellesskatt/inntektsskatt til staten (ubenyttet fradrag).

Det overstigende beløpet kan føres til fradrag i fellesskatten/inntektsskatten til staten, tillagt en rentefordel fastsatt av departementet i forskrift. For 2016 utgjør dette 0,9 prosent.

Satser og nøkkeltall

Rentefordelen er 1,9 prosent.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten føres beløpet for den ubenyttede naturressursskatten pluss beregnet rentefordel på 0,9 prosent.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.