1.6.2 Positivt beregnet personinntekt - annen næring

Post 1.6.2 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp beregnet personinntekt, enten det er oppgitt ved forenklet innrapportering eller i skjema "RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonsforetak", "RF-1219 Gevinst og tapskonto" eller "RF-1084 Avskriving". Her føres også "gjennomsnittsunderheng" i skogbruk, se nedenfor.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • driver næring og som har beregnet personinntekt
  • driver næring og som har beregnet personinntekt som fordeles mellom ektefeller
  • har opphørt næring og har en gevinst som beskattes over flere år med bruk av RF-1219 Gevinst og tapskonto
  • eller har opphørt næring og har en negativ saldo som beskattes over flere år med bruk av RF-1084 Avskriving. Gjelder saldogruppene a, c, d og/eller j
  • driver skogbruk og har gjennomsnittsunderheng i inntekt fra skogbruk. Dette gjelder deg som har skog der aktiviteten ikke tilfredsstiller kravene til virksomhet og summen av de inntil fire siste års faktiske inntekter er større enn de fire siste års gjennomsnittsfastsatte inntekter. Alternativt kan gjennomsnittsunderhenget føres på gevinst- og tapskonto

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Jeg er fritatt fra å levere næringsoppgave og personinntektsskjema

Hvis du er fritatt fra å levere næringsoppgave, overføres positivt driftsresultat fra "Veiviser for driftsinntekter og driftskostnader" til denne posten i skattemeldingen.

Jeg skal levere "RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak"

I post 1.6.2 fører du summen fra post 1.36 i skjema RF-1224. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.6.2 komme automatisk når du fyller ut RF-1224 skjemaet.

Underskudd i næringen

Negativ beregnet personinntekt kan kreves fremført til fradrag i første året med  positiv personinntekt fra samme foretak. Det er derfor viktig å fylle ut RF-1224 selv om man har underskudd.

Fordele mellom ektefeller

Hvis personinntekt fordeles mellom ektefeller, skjer fordelingen mellom ektefellene i skjemaets post 1.10. Fordelingen skjer etter arbeidsinnsats.

I korreksjons-/samordningspostene 1.17-1.23 i skjemaet, behandles ektefellene individuelt. Beregningen ender opp i årets spesifiserte positiv beregnede personinntekter i henholdsvis postene 1.36 for hovedutøver og 1.34 for ektefelle, i skjemaet.

Beløpene føres deretter over til post 1.6.2 i skattemeldingen. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.6.2 overføres automatisk fra skjema RF-1224. NB! Dette skjer ikke automatisk for ektefelle.

Jeg skal levere "RF-1219 Gevinst- og tapskonto"

I post 1.6.2 fører du summen som står i post 15b i skjema RF-1219. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.6.2 overføres automatisk fra RF-1219 skjemaet.

Er den opphørte næringen innen kategori "Fiske/fangst" eller "Familiebarnehage i eget hjem" skal summen føres i post 1.6.1.

Jeg skal levere "RF-1084 Avskriving"

I post 1.6.2 fører du summen som står i post 110 i skjema RF-1084. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.6.2 overføres automatisk fra RF-1084 skjemaet.

Er den opphørte næringen innen kategori "Fiske/fangst" eller "Familiebarnehage i eget hjem" skal summen føres i post 1.6.1.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.