1.7 Beregnet personinntekt fra foretak

Postene under "1.7 Beregnet personinntekt fra foretak" gjelder arbeidsgodtgjørelse og andel av felles arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting og negativ beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak som skal samordnes mot positiv personinntekt fra selskap med deltakerfastsetting.

Alle poster for 1.7 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen