Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

1.7.1 Arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS mv - fiske eller familiebarnehage i deltakerens hjem (RF-1221)

Post 1.7.1 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp arbeidsgodtgjørelse oppgitt i skjema "RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". Posten gjelder for kategori "Fiske" eller "Familiebarnehage i deltakerens hjem".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som er deltaker i:

  • et selskap med deltakerfastsetting innen kategori "Fiske" og som har mottatt arbeidsgodtgjørelse i RF-1221 post 1160.
  • familiebarnehage som drives i eget hjem og som har mottatt arbeidsgodtgjørelse i RF-1221 post 1160.

Fordeles arbeidsgodtgjørelsen mellom ektefeller føres den i post 1.7.7.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du summen fra post 1160 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 1.7.1 overføres automatisk når du fyller ut skjema RF-1221.

Fordele mellom ektefeller

Ved fordeling av næringsinntekt mellom ektefeller fører du beløpet som skal fordeles til ektefelle i post 1261. Begge ektefeller må levere hver sin RF-1221 der post 1261 fylles ut. Ved fordeling av arbeidsgodtgjørelse brukes skattemeldingens post 1.7.7.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.