1.7.7 Andel av felles arbeidsgodtgjørelse fra KS, ANS, mv som driver fiske eller familiebarnehage i eget hjem

Post 1.7.7 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp andel av felles arbeidsgodtgjørelse fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS mv) innen kategori "Fiske" og "Familiebarnehage" oppgitt i skjema "RF-1221 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". Denne posten benyttes når arbeidsgodtgjørelsen fordeles mellom ektefeller.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som fordeler arbeidsgodtgjørelsen med ektefelle og som:

Hvis arbeidsgodtgjørelse ikke fordeles mellom ektefeller føres beløpet i post 1.7.1.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du beløpet fra post 1160 kolonnen "ektefelles andel" - i skjema RF-1221

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.