2.1.7 Dagpenger for næringsdrivende og fiskere

Post 2.1.7 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser utbetalt dagpenger for næringsdrivende og fiskere. Dagpenger er en ytelse i stedet for arbeidsinntekt. Summen er normalt fylt ut med det som er rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle næringsdrivende som har vært arbeidsledig og fått utbetalt dagpenger under arbeidsledighet

  • fra folketrygden og/eller
  • fra privat syke- og ulykkesforsikring som overstiger 20 kroner per dag.

Posten gjelder alle fiskere som

  • er meldt inn i Fiskermanntallet, blad B,
  • har vært arbeidsledig og fått utbetalt dagpenger fra Garantifondet og
  • er næringsdrivende eller mottar hyre.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med hvor mye du har mottatt. Summen baserer seg på hva som er rapportert inn av utbetaler, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i lønns- og trekkoppgave (også kalt årsoppgave) fra utbetaler i januar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte utbetaler slik at årsoppgaven blir riktig.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om dagpenger må du kunne dokumentere dette med lønns- og trekkoppgave eller annen bekreftelse fra utbetaler hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.