Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.2 Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv.

Postene under "2.2 Pensjoner, livrenter i arbeidsforhold mv." gjelder alderspensjon fra Folketrygden, avtalefestet pensjon, introduksjonsstønad, utbetalinger fra livrenter i arbeidsforhold, utbetalinger fra individuell pensjonsavtale, alderspensjon og avtalefestet pensjon fra utlandet og så videre.

Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger og tjenestepensjonsordninger i privat sektor samt uføreytelser fra individuell pensjonsforsikringsavtale og pensjonsspareavtale og kollektive livrenter inngått før 2007, inkludert uføreytelser fra utlandet omfattes ikke av denne posten, men av post 2.1.8 og post 2.1.9.

Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal fra inntektsåret 2015 skattlegges som lønnsinntekt

Alle poster for 2.2 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

 • 2.2.1 Egen pensjon fra folketrygden

  Denne posten viser hva du har fått i pensjon fra folketrygden. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

 • 2.2.2 Pensjon fra andre enn folketrygden

  Denne posten viser hva du har fått i pensjon fra andre enn folketrygden som for eksempel AFP (avtalefestet pensjon), tjenestepensjon, introduksjonsstønad og utenlandsk pensjon. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig. Pensjon fra utlandet vil du normalt måtte føre opp selv fordi mange land rapporterer inntekt for sent til at det kommer med på forhåndsutfylt skattemelding. 

 • 2.2.3 Pensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) i Norge

  I denne posten fører du inn det du har mottatt i utenlandsk pensjon som tilsvarer norsk alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP) fra annen EØS-stat.

 • 2.2.4 Ektefelletillegg

  Denne posten viser hva du har fått i ektefelletillegg fra folketrygden og private pensjonsordninger. 

 • 2.2.5 Skattefri pensjon fra utlandet

  I denne posten fører du opp det du har fått i pensjon fra utlandet som ikke er skattepliktig i Norge. Du må oppgi alle inntekter fra utlandet i skattemeldingen. Du må også oppgi pensjonsinntekter fra utlandet fordi det har betydning for beregning av skattefradrag for pensjonsinntekt.