2.2.1 Egen pensjon fra folketrygden

Post 2.2.1 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har fått i pensjon fra folketrygden. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt alderspensjon fra folketrygden.

Uføretrygd fra folketrygden omfattes ikke lenger av denne posten, men av post 2.1.8.

Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges som lønnsinntekt.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med hva du har mottatt i pensjon. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av NAV, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra NAV.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte NAV slik at sammenstilling og rapportering av alderspensjonen blir riktig.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om lønn og/eller andre ytelser må du kunne dokumentere dette med sammenstilling av inntekter, fradrag og skattetrekk fra NAV hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.