2.2.4 Ektefelletillegg

Post 2.2.4 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har fått i ektefelletillegg fra folketrygden og private pensjonsordninger. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som mottar skattepliktig ektefelletillegg fra folketrygden og private pensjonsordninger.

Ektefelletillegg er et forsørgertillegg som du får av NAV eller private pensjonsordninger dersom du tilfredstiller kravene de setter. Vanligvis er denne posten relevant dersom du er gift med ektefelle med lav inntekt og er pensjonist. Tillegget regnes som en inntekt for deg og du må betale skatt av av tillegget.

Ektefelletillegg fra folketrygden som utbetales til mottakere av alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) med virkningstidspunktet før 1. januar 2011 er skattefri.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt fylt ut  med hvilke beløp  du har mottatt i skattepliktig ektefelletillegg. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av NAV og/eller andre private pensjonsordninger, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i den årlige sammenstilingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra NAV og/eller andre private pensjonsordninger i januar eller februar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med utbetaleren av ytelsen for at sammenstillingen og rapportering av ektefelletillegget skal bli riktig.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette. Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om ektefelletillegget må du kunne dokumentere dette med sammenstillingen fra NAV og/eller utbetaler av tillegget hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.