Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.6 Bidrag, livrenter, barnepensjon mv.

Postene under "2.6 Bidrag, livrenter, barnepensjon mv" er inntektsposter som gjelder bidrag til fraseparert/fraskilt ektefelle, uførerenter, livrenter, etterpensjon/-lønn, inntekt av føderåd utenfor jord- og skogbruk, barnepensjon for barn som er 16 år eller yngre i inntektsåret og så videre.

Alle poster for 2.6 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen

  • 2.6.1 Mottatte skattepliktige underholdsbidrag

    Om du er separert eller skilt og har fått  bidrag fra tidligere ektefelle, må du føre opp summen i denne posten. Underholdsbidrag til barn er ikke skattepliktig og skal ikke føres opp.

  • 2.6.2 Annen skattepliktig utbetaling

    I denne posten føres du utbetalinger fra livrente i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og utenfor arbeidsforhold (individuell livrenter), skattepliktig etterlønn og etterpensjon, inntekt av føderåd utenfor jord- og skogbruk og skattepliktige utbetalinger fra legater, stiftelser og lignende.

  • 2.6.3 Barnepensjon

    Barn som har mistet en eller begge foreldrene kan få barnepensjon fra NAV eller forsikringsselskap. Hvis du har barn som er 16 år eller yngre og hun/han har fått skattepliktig barnepensjon, skal inntekten tas med i din skattemelding.