Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.6.2 Annen skattepliktig utbetaling

Post 2.6.2 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten føres du utbetalinger fra livrente i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og utenfor arbeidsforhold (individuell livrenter), skattepliktig etterlønn og etterpensjon, inntekt av føderåd utenfor jord- og skogbruk og skattepliktige utbetalinger fra legater, stiftelser og lignende.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt

  • skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold
  • skattepliktig utbetaling fra livrente utenfor arbeidsforhold til barn som er 16 år eller yngre
  • skattepliktig etterlønn og etterpensjon
  • inntekt av føderåd (kårytelser) utenfor jord- og skogbruk, for eksempel verdien av borett

Skattepliktige utbetaling fra legater og andre skattepliktige regelmessige stønader

Utbetalinger fra livrente i arbeidsforhold (kollektiv livrenter)

Det er kun livrenter opprettet etter 1. januar 2007 som skal føres i denne posten. Skatteplikten gjelder kun den delen av livrenten som går utover tilbakebetalingen av innbetalt premie, dvs av kun avkastningen av livrenten.

Skattepliktige utbetalinger fra livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) opprettet før 1. januar 2007 føres i post 2.2.2.

Utbetalinger fra livrente utenfor arbeidforhold (individuell livrenter) likestilles med kapitalavkastning og skal føres i denne posten og ikke som pensjon i post 2.2.2.

Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall føres i denne posten med den delen som overstiger 1 ½ ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) på dødsfallstidspunktet.

Inntekt av føderåd (kårytelser) utenfor jord- og skogbruk

Dersom du selger en eiendom og setter som betingelse at du skal ha borett på eiendommen som erstatning for deler av betalingen, vil boretten/kårytelsen være skattepliktig. Den årlige verdien (føderådet) av boretten skal føres i denne posten. 

Satser og nøkkeltall

Grunnbeløp i folktrygden utgjør før 1.mai 2016 - 90 068 kroner (1 ½ G 135 102 kroner) og etter 1.mai 2016 - 92 576 kroner (1 ½ G 138 864 kroner).

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Utbetaling av livrenter i og utenfor arbeidsforhold

Posten er normalt fylt inn med summer for hva du har mottatt i utbetalinger. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av forsikringsselskap, så sjekk at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke i mot skal stå i årsoppgaven du får fra utbetaleren i januar. Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også ta kontakt med forsikringsselskapet for at årsoppgaven skal bli riktig.

Inntekt av føderåd (kårytelser) utenfor jord- og skogbruk

I posten fyller du ut betalers navn og beløp. Du finner verdien av føderådsytelsen i overtakelses-/salgsavtalen for eiendommen det gjelder. Du kan benytte underposten merket "skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold".

Skattepliktige utbetaling fra legater og andre skattepliktige regelmessige stønader

Posten er normalt fylt inn med summer for hva du har mottatt i utbetalinger. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av legatet, stiftelsen og lignende, så sjekk at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke i mot skal stå i årsoppgaven du får fra legatet, stiftelsen, og lignende i januar. Hvis beløpet er feil, må du ta kontakt med utbetaleren. Hvis beløpet ikke er innrapportert, kan du benytte underposten merket "skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold".

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Størrelsen på føderådsytelsen kan dokumenteres med overtakelses-/salgskontrakt fra overtakelsestidspunktet.

Endring i posten som er allerede er fylt ut må kunne dokumenteres med årsoppgave fra utbetaleren.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.