Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.7 Næringsinntekter

Postene under "2.7 Næringsinntekter" er inntektsposter som gjelder beregnet overskudd fra næringsvirksomhet, både enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting. Skattepliktig næringsinntekt går fram av skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1", "RF-1176 Næringsoppgave 2" og/eller "RF-1224 Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting".

Alle poster for 2.7 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen