Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.7.10 Tillegg i alminnelig inntekt fra KS, ANS, mv som driver fiske eller familiebarnehage i eget hjem (RF-1221)

Post 2.7.10 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp beregnet tillegg i alminnelig inntekt grunnet utdeling fra selskapet som er oppgitt i skjema RF-1221. Posten gjelder inntekt fra fiske og/eller familiebarnehage i eget hjem fra et selskap med deltakerfastsetting(KS, ANS, DA, indre selskap med mer).

Tillegg i alminnelig inntekt består av alle vederlagsfrie utdelinger fra selskapet til deltakeren, som for eksempel kontantoverføringer, overføringer av eiendeler, fri bruk av selskapets eiendeler eller tjenesteytelser med videre. 

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

Gjelder det "Annen næring" skal beløpet føres i post 2.7.11.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Jeg har andel i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221)

I post 2.7.10 fører du summen fra post 1143 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.10 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

Jeg driver familiebarnehage i eget hjem (RF-1221)

I post 2.7.10 fører du summen fra post 1143 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.10 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

Fordeling mellom ektefeller

Fordeles tillegg i alminnelig inntekt  mellom ektefeller, fører du summen fra post 1243 i skjema RF-1221 i post 2.7.11.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.