2.7.11 Andel av felles tillegg i alminnelig inntekt KS, ANS, mv

Post 2.7.11 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp beregnet tillegg i alminnelig inntekt grunnet utdeling fra selskapet oppgitt i skjema "RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". Posten gjelder tillegg og andel av tillegg i inntekt fra næring og/eller når ektefeller fordeler tillegg i alminnelig inntekt mellom seg.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • er deltaker i et selskap med deltakerfastsetting og som har et beregnet tillegg i alminnelig inntekt i skjema "RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting". Tillegget gis på grunn av en utdeling fra selskapet til deltakeren, for eksempel utdeling av overskuddsandel, gave eller gratis bruk av selskapets eiendeler.
  • er deltaker i et selskap med deltakerfastsetting som fordeler tillegg i alminnelig inntekt mellom seg og ektefelle.

Tillegg i alminnelig inntekt som ikke fordeles mellom ektefeller, og som gjelder "Fiske" eller "Familiebarnehage i eget hjem" fører du i post 2.7.10.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Jeg er deltaker i et selskap med deltakerfastsetting

I post 2.7.11 fører du summen fra post 1143 i skjema RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.11 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

Jeg er deltaker i et selskap med deltakerfastsetting som fordeler tillegg i alminnelig inntekt med ektefelle

I post 2.7.11 fører du summen fra post 1243 i skjema RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.11 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.