2.7.7 Inntekt fra KS, ANS, mv som driver fiske eller familiebarnehage i eget hjem (RF-1221)

Post 2.7.7 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp beregnet næringsinntekt oppgitt i skjema RF-1221. Posten gjelder inntekt fra selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS, DA, indre selskap med mer) som driver fiske eller familiebarnehage i deltakerens hjem.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Jeg har andel i selskap med deltakerfastsetting (RF-1221)

I post 2.7.7 fører du summen fra post 1140 i skjema RF-1221. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.7 overføres automatisk fra skjema RF-1221.

Fordele mellom ektefeller

Fordeles næringsinntekt mellom ektefeller, fører du som er hovedutøver i post 2.7.7 beløpet fra post 1240 i skjema RF-1221.

Hovedutøver er du som leverer næringsoppgaven i ditt navn. Du som ikke er hovedutøver fører i post 2.7.7 beløpet fra post 1241 i skjema RF-1221. Næringsinntekt skal som hovedregel fordeles ut fra arbeidsinnsats.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.