2.8 Inntekt av bolig og annen fast eiendom

Postene under "2.8 Inntekt av bolig og annen fast eiendom" gjelder ved utleie og salg av eiendom og inntekt knyttet til andel av boligselskap/-sameie og til fast eiendom i utlandet.

Alle poster for 2.8 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen