Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.8 Inntekt av bolig og annen fast eiendom

Postene under "2.8 Inntekt av bolig og annen fast eiendom" gjelder ved utleie og salg av eiendom og inntekt knyttet til andel av boligselskap/-sameie og til fast eiendom i utlandet.

Alle poster for 2.8 i skattemeldingenSe alle poster i skattemeldingen