2.8.1 Andelseiers/boligsameiers andel av inntekter i boligselskap/boligsameie

Post 2.8.1 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Denne posten viser hva du har hatt i inntekter i forbindelse med din andel i borettslag, boligaksjeselskap og/eller boligsameie. Inntektene gjelder selskapets/sameiets renteinntekter og andre inntekter som skal fordeles mellom eierne. Summen er normalt utfylt med det som har blitt rapportert inn fra boligsameie/boligselskapet, så sjekk at alt er riktig.

For andelseiers/boligsameiers andel av formue i boligselskap, se post 4.5.3.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som eier en andel i et boligselskap eller et boligsameie.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt ferdig utfylt med summer for din andel av boligselskapet/boligsameiet sine inntekter. Summen(e) baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av den boligselskapet/boligsameiet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra boligselskapet/boligsameiet  i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte boligselskapet/boligsameiet for at årsoppgaven blir riktig.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp selskapets/sameiets navn, inntekt, formue og årsak til endring.

Fordeling mellom ektefeller/registrerte partnere/samboere

Ønskes en fordeling av inntektene mellom ektefeller/registrerte partnere/ meldepliktige samboer må det foretas endring i skattemeldingen for begge parter. Du må endre/tilføye informasjon om boligselskap/boligsameie, inntekt, formue og årsak til endring.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis inntekter mellom seg.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på foretatte endringer mv., men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.