Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenom næring

Post 2.8.2 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du beregnet overskudd ved utleie fra skjema "RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom".

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som:

  • har et skattepliktig overskudd ved utleie av eiendom (bolig, fritidsbolig, tomt med mer
  • yter føderåd i form av borett utenom jord- og skogbruk har et skattepliktig overskudd ved utleie av eiendom som fordeles mellom ektefeller.

Utleie av egen bolig

Utleieinntekter fra egen bolig er skattefri når

-du leier ut mindre enn halvparten av boligen, regnet etter utleieverdi, eller
-hele eller større deler av boligen leies ut for inntil 20 000 kroner i inntektsåret.

Med utleieverdi menes boligens verdi på det frie utleiemarkedet til det formål arealene skal brukes til. Dette vil ikke nødvendigvis tilsvare arealforholdet, selv om det ofte er sammenfallende. Skattefrie leieinntekter skal ikke påføres skattemeldingen.

Hvis du leier ut mer enn halvparten av boligen regnet etter utleieverdien og/eller utleieinntekten er 20 000 eller mer, må du skatte av hele inntekten og fylle ut skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom. Det er beregnet overskudd fra nevnte skjema, som skal føres inn i skattemeldingens post 2.8.2.

Tomt

Utleie av tomt er alltid skattepliktig.

Utleie til familiemedlemmer

Hvis du leier ut til nære familiemedlemmer (f.eks. barn, søsken, foreldre) og de dekker alle løpende driftskostnader med boligen, så trenger du ikke fylle ut RF-1189 eller denne posten. Hvis den som bor der ikke betaler noe, vil det å bo gratis anses som en skattepliktig fordel for leietaker.

Satser og nøkkeltall

Sats for alminnelig inntektsskatt

For inntektsåret 2016 er skattesatsen på 25 prosent.

Leieverdi av kårbolig

For inntektsåret 2016 skal bruttoleieverdi av kårbolig fastsettes etter følgende satser:

Bruksareal                         Leieverdi
Over 100 kvadratmeter:    27 800 kroner
60-100 kvadratmeter:       20 800 kroner
Under 60 kvadratmeter:    13 900 kroner

Inntektsposten skal ikke fylles ut dersom kårmottaker bærer alle driftskostnader iht. opprinnelig kjøpekontrakt. Brutto kårytelse føres til fradrag i post 3.3.3 i skattemeldingen til kåryteren, og skal ikke tas med ved utfyllingen av skjemaet RF-1189.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I post 2.8.2 fører du summen fra post 2.12 i skjema RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.8.2 overføres automatisk fra RF-1189 skjema.

Utregning
   Leieinntekter
– fradrag
= resultat

Hvis resultatet er positivt (overskudd), fører du overskuddet i posten. Du betaler 25 prosent av overskuddet i skatt. Hvis du får et underskudd, kan du kreve fradrag for dette i post 3.3.12.

Fradrag

Du kan blant annet få fradrag for følgende kostnader knyttet til utleieboligen der utleieinntekten er skattepliktig:
• strøm
• telefon
• avskrivning av inventar
• tilpasning til utleie
• vedlikehold, men ikke standardheving eller standardendringer (påkostninger)
• reise til utleieboligen med 3,80 kroner per kilometer. Hvis du reiser mer enn 10 dager og ikke overnatter, bruker du 1,50 kroner per kilometer for alle reisene.

Dette føres som fradrag på utleieinntekten i skjemaet RF-1189.

Fradrag for renter og fellesgjeld føres i post 3.3.1.

Fordele mellom ektefeller/registrerte partnere/samboere

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis leieinntekter mellom seg.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.