2.8.3 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt

Post 2.8.3 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du inntekt over 10 000 kroner av utleie av fritidseiendom du selv også bruker.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som leier ut fritidseiendom de bruker selv og leieinntektene er mer enn 10 000 kroner per år.

Dersom du leier ut flere fritidseiendommer, gjelder fribeløpet på 10 000 kroner for hver eiendom.

Hvis du leier ut fritidseiendom som du ikke bruker selv (regnskapsbehandling), skal du føre inntektene i post 2.8.2.

Leier du ut fritidseiendom eller bolig i utlandet, skal du føre inntektene i post 2.8.5.

Hvis du leier ut fritidseiendom som du ikke bruker selv (regnskapsbehandling), skal du føre inntektene i 

Satser og nøkkeltall

Det er et fribeløp på 10 000 kroner. Du skattlegges 85 prosent av det som overstiger fribeløpet.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du fører inn 85 prosent av utleieinntektene som overstiger 10 000 kroner (fritaksbehandling). Du får ikke fradrag for utgifter til fritidseiendommen.

Eksempel:

  Utleieinntekter 15 000 kroner  
- Fribeløp 10 000 kroner  
= Sum 5 000 kroner  

Skattepliktig inntekt blir da 5 000 kroner x 85 prosent = 4 250 kroner som føres i post 2.8.3.

Jeg leier ut gjennom utleiebyrå/bookingfirma

Du skatter av inntekten etter at provisjonen til utleiebyrået er trukket fra. Det gis imidlertid ikke fradrag for vedlikeholdskostnader og andre løpende kostnader knyttet til fritidseiendommen.

Eksempel:

       Utleieinntekter            70 000 kroner

  -    Provisjon utleiebyrå    7 000 kroner

  -    Fribeløp                      10 000 kroner

  =   Sum                            53 000 kroner

Skattepliktig inntekt blir da 53 000 kroner x 85 prosent = 45 050 kroner som føres i post 2.8.3.

Fritidseiendommen eies av flere personer

Fribeløpet på 10 000 kroner fordeles etter eiernes eierandel. Hvis fritidseiendommen har flere boenheter og sameierne har eksklusiv bruksrett har de hvert sitt fribeløp på 10 000 kroner.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.