Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

2.8.5 Inntekt av fast eiendom i utlandet

Post 2.8.5 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten føres beregnet overskudd ved utleie fra skjema "RF-1189 Utleie mv. av fast eiendom", utleie av fritidseiendom som også brukes selv og andel av overskudd ved utleie fordelt fra ektefelle. 

Gjelder posten meg?

Inntekt av fast eiendom i utlandet er i utgangspunkt skattepliktig. Har du leid ut eiendom i utlandet skal den skattepliktige inntekten føres opp her.

Utleie til familiemedlemmer

Hvis du leier ut til familiemedlemmer og vedkommende dekker driftskostnader, trenger du ikke fylle ut RF-1189 eller denne posten. Hvis den som bor der ikke betaler noe, anses det som fordel av gratis bolig og vedkommende må skatte av det.

Har Norge skatteavtale med det landet der eiendommen ligger?

Har landet eiendommen ligger i en skatteavtale med Norge som sier at fordelingsmetoden skal benyttes, skal inntekten ikke beskattes i Norge. Her finner du hvilke land det gjelder.

Har landet eiendommen ligger i en skatteavtale med Norge som sier at kreditmetoden skal benyttes, kan inntekten beskattes i begge land.

Dersom utleieinntekten er skattlagt både i Norge og i landet der eiendommen ligger, kan du kreve fradrag i norsk skatt for betalt utenlandsk skatt (kreditfradrag). Du må dokumentere betalt skatt, levere skjema RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person – kreditfradrag  og huke av "Ja" i post 1.5.6 for kreditfradrag. Du kan ikke kreve fradrag i norsk skatt for utenlandsk eiendomsskatt.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Du må oppgi inntekten i utlandet i post 2.8.5 og opplysninger om hvilket land eiendommen ligger i. I posten fører du summen fra rubrikken "Nettoinntekt" nederst i skjema RF-1189. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 2.8.5 overføres automatisk fra skjema RF-1189.

Utleie av fritidseiendom som jeg også bruker selv

Du fører inn 85% av summen av utleieinntekter som overstiger 10 000 kroner.

Fordele mellom ektefeller

Fordeles inntekten mellom ektefeller skal kun en av ektefellene fylle ut RF-1189 skjema og oppgi den andres andel i post 2.11 i RF-1189.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Krever du kreditfradrag må utlignet og betalt skatt i det andre landet dokumenteres.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.