3.1.10 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv (RF-1059)

Post 3.1.10 Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten fører du opp beregnet gevinst ved salg av aksjer og/eller aksjeandelen i verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen post 3.1.8 eller 3.1.9.

Dersom du har verdipapirfond investert i både aksjer og rentepapirer (kombinasjonsfond) eller fond som kun er investert i rentepapirer skal rentedelen av gevinst i verdipapirfondet føres i post 3.1.9.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har:

  • solgt aksjer/egenkapitalbevis i norske og utenlandske selskaper i løpet av året med gevinst
  • gevinst på aksjeandel i norske og utenlandske verdipapirfond
  • gevinst på obligasjoner

Er gevinstene allerede forhåndutfylt i skattemeldingen, trenger du ikke gjøre noe.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Aksjer

Salg av aksjer, verdipapirfond mv som du har  oppgitt i skjema RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. blir automatisk overført fra skjemaets post 902 til skattemeldingen.

Verdipapirfond

For aksjeandelen i verdipapirfond skal du oppgi gevinst i skjema RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. dette blir automatisk overført til skattemeldingen. Rentedelen av gevinst i verdipapirfond som ikke er forhåndsutfylt må du selv føre opp i post 3.1.9. i skattemeldingen.

Obligasjoner

Du trenger ikke levere RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. ved gevinst på salg  av obligasjoner. Gevinsten fører du direkte i  post 3.1.10.

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.